Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “spółdzielczość”

NOWE LINIE* – kierunki działań Stowarzyszenia PRACA na ROLI w 2022 roku

Odpowiadamy, w danym nam czasie, za powierzoną nam ziemię. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty opartej na gospodarowaniu oraz zasadach solidarności*. Przedmiotem naszej szczególnej troski jest przyszłość towarowych gospodarstw rodzinnych jako gwaranta zakorzenienia narodowego na obszarze Polski północnej i zachodniej i gwaranta zachowania suwerenności żywnościowej kraju.