Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “gospodarka”

Karta Gospodarstw Rodzinnych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim, w efekcie swojej działalności protestacyjnej i organizacyjnej, wypracował dokument, który obok Statutu Związku, jest jednym…