Press "Enter" to skip to content

Kontakt

rolnikindywidualny @ gmail.com

Korespondencję w formie tradycyjnej
prosimy kierować na adres:

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka
NSZZ RI „Solidarność”
Al. Wojska Polskiego 113
70-483 Szczecin

BNP Paribas Bank Polska SA
57 2030 0045 1110 0000 0273 4770

z dopiskiem:
w przypadku członków związku: składka (ze wskazaniem okresu opłaty)
w przypadku darczyńców: darowizna na cele statutowe