Press "Enter" to skip to content

#ZachodniopomorskieROL: informacje o protestach na FB @protestrolnikow

Informacje na temat akcji protestacyjnych organizowanych na Pomorzu Zachodnim znajdują się na stronie Facebook @protestrolnikow Jest to strona Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Protest rolników w Szczecinie rozpoczynający się 23 marca 2023 roku realizowany jest w ramach porozumienia zawartego 14 marca 2023 r. pomiędzy Zachodniopomorską Radę Wojewódzką NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Okręgowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Wojewódzkim Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych. Działania Zespołu wspiera Zachodniopomorska Izba Rolnicza. Działania w ramach protestu koordynuje Zachodniopomorski Zespół Koordynacyjny Związków i Organizacji Rolniczych (ZZKiOR).

Red.