Press "Enter" to skip to content

#protestrolników ROLNICY I MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO!!!

[ULOTKA PDF do pobrania pod tekstem]

W czasie zgromadzeń (3.02.2023) domagamy się aktywnej i skutecznej polityki państwa w zakresie ochrony rodzimej produkcji rolnej w obecnych trudnych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych, a w szczególności:

1) WSTRZYMANIA I USUNIECIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW NIEKONTROLOWANEGO IMPORTU ZBÓŻ I RZEPAKU Z UKRAINY.

Na stronie Komisji Europejskiej, można odnaleźć komunikat prasowy z dnia 12 maja 2022 r., który informuje, że Komisja ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. Komisja wezwała kraje UE do pilnego udostępnienia dodatkowych pojazdów, a w celu dopasowania popytu i podaży oraz nawiązania odpowiednich kontaktów, Komisja miała utworzyć platformę logistyczną kojarzenia ofert. Ponadto Komisja wezwała organy krajowe do zapewnienia odpowiedniego personelu w celu przyspieszenia procedur na przejściach granicznych. Miała również dokonać oceny dostępnej pojemności magazynowej w UE i skoordynowania działań z państwami członkowskimi, aby pomóc w zapewnieniu większych możliwości tymczasowego składowania ukraińskich towarów eksportowych.

W dniu 30 maja 2022 r. Parlament Europejski i Rada (UE) wydała Rozporządzenie 2022/870 liberalizujące handel ukraińskimi produktami, jednak wymagania fitosanitarne i weterynaryjne dotyczące importowanych produktów nie uległy zmianie. Rozporządzenie zawiera również klauzulę ochronną, która mówi, że w przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują poważne trudności lub stwarza zagrożenie wystąpienia poważnych trudności dla unijnych producentów. Na taki produkt w dowolnym momencie mogą zostać nałożone cła.

Praktyka odbiega jednak istotnie od zapowiedzi, nasz rynek zbóż i rzepaku został zdemolowany niekontrolowanym importem. Pojawiło się na nim nawet „zboże techniczne”, które wpłynęło poza wszelką kontrolą, niszcząc rynek i jednocześnie stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa oraz fitosanitarnego naszego kraju.

Kto zawinił?
Komisja Europejska, która zamiast wspierać budowę korytarzy solidarnościowych zajęła się wymyślaniem kolejnych „kamieni milowych”, aby jak najbardziej uzależnić nasz kraj. Zawiniły również administracja państwowa bagatelizując sytuację na czele z Wicepremierem H. Kowalczykiem, który zachęcając rolników do wstrzymania się ze sprzedażą po żniwach, nie wykazał dostatecznej sumienności w monitorowaniu sytuacji.

Domagamy się solidarnej rekompensaty ze strony Unii Europejskiej i państwa strat poniesionych przez rolników!!!

2) OCHRONY GOSPODARSTW RODZINNYCH PRZED NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ ZE STRONY ZAGRANICZNYCH KORPORACJI.

W ostatnich latach gwałtownie przyspieszył proces „wysysania kapitału” ze średnich i małych przedsiębiorstw (w tym towarowych gospodarstw rodzinnych). Wykorzystana do tego została między innymi pandemia Covid19, a obecnie wojna na Ukrainie i destabilizacja rynków. Niestety proces ten wspiera Unia Europejska ze swoją polityką klimatyczną i tzw. Zielonym Ładem, pogarszającym konkurencyjność opartego na gospodarstwach rodzinnych rolnictwa europejskiego, w stosunku do działających na globalnym rynku międzynarodowych korporacji.

W Polsce sytuacja jest szczególnie trudna. Po latach komunizmu, który wypaczył i zniszczył dobrze rozwijającą się w okresie międzywojennym spółdzielczość, nastąpił okres utopii liberalnej i bezmyślnej wyprzedaży wszystkiego co dało się sprzedać, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu. W efekcie budowane z wielkim trudem towarowe gospodarstwa rodzinne utrzymują się jedynie ze sprzedaży surowca, bez udziału z zysków w przetwórstwie i handlu. Mimo, że do opisanej sytuacji doprowadziły poprzednie ekipy jednak reprezentowały one państwo, od państwa więc oczekujemy pomocy.

Domagamy się:
Zawieszenia wdrażania Zielonego Ładu, wprowadzenia programu oddłużeniowego dla rolników którzy nie z własnej winy popadli w zadłużenie, wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego dla rolników oszukanych przez podmioty skupowe rolników, a także rozszerzenia kompetencji IHARS w sposób umożliwiający kontrolowanie punktów skupujących płody rolne.

3) UTRZYMANIA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ.

W obecnej sytuacji destabilizacji rynków, utrzymanie opłacalności produkcji nie jest możliwe bez szybkiej i skutecznej interwencji państwa.

Postulujemy:
Wprowadzenie specjalnego paliwa rolniczego na wzór krajów UE, utrzymywanie cen nawozów azotowych na poziomie umożliwiającym uzyskanie opłacalności produkcji, wprowadzenie wakacji kredytowych i obniżenie oprocentowania kredytów rolniczych oraz wprowadzenie niskooprecentowanych (maks. 2%) na bezpośrednią produkcję rolną, wprowadzenie nowych zasad (na wzór podatku rolnego) naliczania czynszu dzierżawnego przez KOWR, zmniejszenie poziomu cen energii dla gospodarstw rolnych oraz małych i średnich zakładów przetwórczych.

4) URUCHOMIENIA TERMINALU ZBOŻOWEGO W ŚWINOUJŚCIU, KTÓRY UMOŻLIWI EKSPORT ZBÓŻ I RZEPAKU POZA GRANICE NASZEGO KRAJU.

W punkcie dotyczącym ochrony gospodarstw rodzinnych, przedstawiliśmy genezę i obecne uwarunkowania rynkowe funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Wydaje się, że w obecnych uwarunkowaniach, jedyną metodą skutecznego wpływania na poziom cen na naszym rynku jest stworzenie silnego krajowego podmiotu, na wzór Orlenu, działającego w branży spożywczej. Wszystkim oponentom i liberałom wyznającym zasadę, że tylko własność prywatna…, przypominamy, iż właścicielem Animex-u, który ma dominującą pozycję na naszym rynku trzody, jest chińska WH Grup. Czy naprawdę w tym przypadku możemy mówić o kapitale prywatnym?

W ubiegłym roku zrobiono pierwszy mały krok, w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, powstała Krajowa Grupa Spożywcza. Chcemy aby Grupa się rozwijała i podejmowała interwencje w coraz większym zakresie i aby znaczna część udziałów została w przyszłości rozprowadzona wśród rolników, tak aby mieli wpływ na politykę firmy. Obecnie na terenie woj. zachodniopomorskiego w skład KGS wchodzą Cukrownia Kluczewo i PZZ Stoisław.

Domagamy się:
Aby Krajowa Grupa Spożywcza włączyła się we właściwe wykorzystania magazynów zbożowych w porcie w Świnoujściu do eksportu zboża oraz rozbudowę terminalu spożywczego, umożliwiającego wymianę handlową innymi produktami spożywczymi oraz artykułami do produkcji rolnej.

Pan Premier Mateusz Morawiecki często podaje przykłady na to, że presja ma sens. To, że presja ma sens potwierdzają również nasze wieloletnie doświadczenia. Trudno wyobrazić sobie jak wyglądałoby rolnictwo w naszym województwie, gdyby nie determinacja i stała presja środowiska gospodarstw rodzinnych. Pragniemy zapewnić, że w przyszłości również nie zabraknie nam determinacji aby tworzyć pozytywną presję w obronie naszych warsztatów pracy- tworzonych z wielkim trudem, rodzinnych gospodarstw rolnych.

Zachodniopomorski Komitet Protestacyjny
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

3.02.2023 r.