Press "Enter" to skip to content

#protestrolników KIM JESTEŚMY JAK DZIAŁAMY

PROTEST ROLNIKÓW w województwie zachodniopomorskim opiera się na trzech filarach: WSPÓŁPRACY #protestrolników, KOORDYNACJI #SolidarnośćRI i DORADZTWA #pracanaroli.

WSPÓŁPRACA #protestrolników
Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (KPRWZ), to platforma współpracy pomiędzy Zachodniopomorską Radą Wojewódzką NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a organizacjami rolniczymi i rolnikami zaangażowanymi w organizację protestów na terenie województwa lub wspierających protesty. W związku z trudną sytuacją w rolnictwie KPRWZ rozpoczął swoje działanie 3 października 2021 roku w Chociwlu w powiecie stargardzkim.

Zobacz:
MAPA PROTESTÓW / POWIATY 18.01.2022 r. (stan na 14.01.22)
POSTULATY PROTESTU ROLNIKÓW 18.01.2022
POSTULATY OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO w SZCZECINIE

KOORDYNACJA #SolidarnośćRI
Zachodniopomorska Rada Województwa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” uchwałą nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku, na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 1, 2, 3 Statutu NSZZ RI „Solidarność”, podjęła akcję protestacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Akcja protestacyjna prowadzona będzie od dnia 18 stycznia 2022r, do jej odwołania przez Zachodniopomorską Radę Wojewódzką NSZZ RI „Solidarność”.

Celem akcji protestacyjnej jest wyrażenie sprzeciwu wobec braku reakcji władz państwowych na gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw towarowych w wyniku: pandemii, wieloletnich niekorzystnych warunków pogodowych, gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej oraz krzywdzącej towarowe gospodarstwa rodzinne polityki państwa.

Akcja protestacyjna na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzona będzie w formie zgromadzeń informacyjnych oraz wyjazdów pojazdów rolniczych na drogi publiczne.

W skład komitetu protestacyjnego wchodzą członkowie Prezydium Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Zobacz także:
STANOWISKO ZRW NSZZ RI „Solidarność” z 21.08.2021 r.

DORADZTWO #pracanaroli
Od 2021 roku ZRW NSZZ RI „Solidarność” wspiera Stowarzyszenie zwykłe PRACA na ROLI. W ramach prowadzonej przez rolniczy związkowy think tank SZKOŁY LIDERÓW powołano ZESPOŁY ROBOCZE, których celem jest wspieranie KOMITETU PROTESTACYJNEGO w działaniach protestacyjnych oraz negocjacjach z politykami, urzędnikami oraz korporacjami. Prace zespołów związane są z postulatami zgłoszonymi przez protestujących rolników. W skład zespołów wchodzą rolnicy (liderzy).

Kontakt: protestrolnikow@gmail.com

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *