Press "Enter" to skip to content

#PolskiCukier POSTULATY Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie

POSTULATY Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie

  1. Cukrownictwo jako strategiczna gałąź gospodarki oraz podstawowy filar Holdingu Spożywczego stoi dziś u progu braku surowca z powodu niskiej ceny oferowanej za surowiec na rok 2022/2023.
  2. My plantatorzy z powodu drastycznych podwyżek środków do produkcji oczekujemy na sezon 2022/2023 ceny za buraki cukrowe w wysokości nie mniej niż 35 euro za tonę.
  3. Krajowa Spółka Cukrowa jako podmiot Skarbu Państwa powinna zagwarantować plantatorom środki do produkcji w cenach gwarantujących rentowność z uprawy buraków cukrowych .

Jednocześnie popieramy postulat zawarte w ” Proteście Rolników Województwa Zachodniopomorskiego”

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Tomasz Olech

KPRWZ / wpłynęło: 14.01.2022