Press "Enter" to skip to content

SZKOLENIE ONLINE – ORGANIZACJA ZGROMADZEŃ [8.01.21 r, g. 18.30-20.30]

Szkolenie adresowane jest do członków NSZZ RI „Solidarność”, w tym osób zaangażowanych w przygotowanie protestów w dniu 18 stycznia 2022 roku na Pomorzu Zachodnim.

Cel: uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat zasad i trybu organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń. Zostanie przygotowany, między innymi, do złożenia wymaganych dokumentów w urzędzie gminy. Termin: sobota, 8 stycznia 2022 r., w godz. 18.30-20.30.

Zgłoszenia: protestrolnikow@gmail.com (prosimy o podanie: imienia i nazwiska, nazwy gminy, numeru telefonu oraz maila).

Organizator: Stowarzyszenie PRACA na ROLI