Press "Enter" to skip to content

#SolidarnośćRI Rolnicy na Pomorzu Zachodnim z think tankiem

Na Pomorzu Zachodnim powstał rolniczy think thank. Pracami Stowarzyszenia PRACA na ROLI związanego z Zachodniopomorską Radą Wojewódzką NSZZ Rolników Indywidualnych 'Solidarność” kieruje Jan Białkowski. Kreowanie polityki państwa w obszarach rolnictwa, żywności i rozwoju obszarów wiejskich nie jest wyłączną domeną stronnictw politycznych. Rolnicy, to szereg niezależnych i samorządnych środowisk, związków zawodowych i branżowych.

J. Białkowski jest rolnikiem, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy związkowej, samorządowej oraz w administracji państwowej. Pełnił, między innymi, funkcje dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, jako zastępca dyrektora generalnego KOWR w Warszawie odpowiadał za gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Współpracuje z Janem K. Ardanowskim. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnił funkcję podsekretarza stanu. Z chwilą odwołania J. K. Ardanowskiego w związku z #5dlazwierząt złożył rezygnację i odszedł z ministerstwa. Białkowski jest jednym z liderów NSZZ RI „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim i bliskim współpracownikiem Edwarda Kosmala.

Red.