Press "Enter" to skip to content

Szczecin. Rolnicy z #SolidarnośćRI w Animex Foods

„W imieniu rolników zrzeszonych w Zachodniopomorskiej Radzie Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” zwracam się z prośbą o podjęcie rozmów z rolnikami – hodowcami trzody chlewnej działającymi na wolnym rynku. Gotowość do podjęcia takich rozmów wyrażają, między innymi, producenci trzody chlewnej zrzeszeni w naszym Związku.” – możemy przeczytać w piśmie skierowanym do Rafała Korusa, Prezesa Zarządu Animex Foods Sp. z o. o. Dokument przekazano za pośrednictwem oddziału firmy w Szczecinie w dniu 6 października 2021 r.

Rolnicy proszą o spotkanie, w trakcie którego chcieliby poruszyć następujące kwestie:

  • możliwość współpracy pomiędzy rolnikami działającymi na wolnym rynku, a firmą Animex Foods,
  • ocena strategii walki z ASF realizowanej przez Rząd RP. Wymiana doświadczeń – perspektywa hodowców i Animex Foods,
  • poznanie opinii firmy na temat rodzinnych gospodarstw hodowlanych funkcjonujących na wolnym rynku w Polsce (szanse i zagrożenia). Opinia Animex Foods – lidera w branży – jest ważna dla rolników,
  • poznanie opinii Animex Foods na temat sprowadzania surowca do polskich zakładów przetwórczych z zagranicy,
  • dyskusja na temat skupu żywych zwierząt z czerwonych stref ASF. Chcielibyśmy poruszyć sprawę zaniżanych cen skupów,
  • dyskusja na temat możliwości utworzenia i współpracy w ramach interdyscyplinarnego zespołu, którego celem byłoby wypracowywanie propozycji rozwiązań ważnych dla rozwoju branży.

Od wielu lat mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją producentów trzody chlewnej. Ceny skupu przestają pokrywać koszty produkcji. W sposób szczególny dotknięte kryzysem zostały gospodarstwa znajdujące się w czerwonych strefach ASF. Szansą dla małych gospodarstw rolnych jest projektowana polityka Unii Europejskiej w ramach Zielonego Ładu. Duży nacisk stawia się na dobrostan zwierząt. Dlatego rolnikom zależy na wypracowaniu, we współpracy z liderami rynku, administracją państwową, środowiskiem akademickim oraz organizacjami branżowymi takich reguł, które umożliwią zmiany strukturalne i rozwój produkcji trzody chlewnej w Polsce oraz pozwolą na zażegnanie szeregu kryzysów w wymiarach gospodarczym i społecznym.

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną. Firma informuje na swojej stronie WWW, że przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne, pozostając niekwestionowanym liderem w swojej branży. Animex Foods to także największy pracodawca w branży mięsnej. Posiada 11 zakładów mięsnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W 2019 r. Animex Foods sfinalizował zakup 100 proc. akcji spółki Pini Polonia w Kutnie (obecnie Animex K4 sp. z o.o.) przez Smithfield Foods INC, właściciela Animex Foods. Animex K4 sp. z o.o. to jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów w Polsce w zakresie uboju trzody chlewnej i rozbioru mięsa wieprzowego.

Firma pozyskuje trzodę chlewną głównie z siostrzanej firmy Agri Plus – największego producenta trzody chlewnej w Polsce. Pozostałą część inwentarza kupujecie Państwo od starannie wyselekcjonowanych hodowców z całego kraju. Rolnicy zdają sobie sprawę z wiodącej pozycji Animex Foods na rynku oraz z faktu, że bez udziału Animex Foods nie można prowadzić jakichkolwiek rozmów na temat przyszłości hodowli trzody chlewnej w Polsce.

Aktywność rolników z Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność, to efekt współpracy z rolnikami – producentami trzody chlewnej na wolnym rynku z powiatu piotrkowskiego zrzeszonymi w NSZZ RI „Solidarność”. Rolnicy mają nadzieję, że kierownictwo firmy podejmie rozmowy. Zwrócili si z prośbą o ustalenie daty i miejsca spotkania.

Fot. #SolidarnośćRI

Red. / fot. #SolidarnośćRI

Opis zdjęcia: delegacja Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” z przewodniczącym związku Edwardem Kosmalem przed oddziałem Animex Foods w Szczecinie (6.10.2021).