Press "Enter" to skip to content

Pożegnanie Władysława Lisewskiego [9.07.21]

Dzisiaj (9.07.2021) na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy Władysława Lisewskiego, człowieka wyjątkowego, działacza „Solidarności” zasłużonego w walce o wolną Polską, a później między innymi Prezydenta Miasta Szczecin i Wojewodę Zachodniopomorskiego.

W pamięci zachodniopomorskich rolników szczególnie tych związanych ze środowiskiem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pozostanie osobą pełną empatii, dobrym człowiekiem, wypróbowanym przyjacielem.

Z Wojewodą Władysławem Lisewskim spotkaliśmy się w lipcu 1998 r. w trakcie negocjacji po proteście na przejściu granicznym w Kołbaskowie.

Dzięki Jego zdecydowanemu wsparciu i postawie cukrownie szczecińskie zostały włączone do koncernu „Polski Cukier”. Udało się również rozwiązać wiele rolniczych problemów końca ubiegłego wieku, związanych ze skupem zbóż i innych płodów rolnych, prywatyzacją przetwórstwa rolno- spożywczego, powiększaniem gospodarstw rodzinnych o ziemię z Zasobu WRSP, czy suszą roku 2000.

To także dzięki Jego przychylności rolnicy powiatu łobeskiego od 20 lat płacą mniejsze podatki w związku ze zmianą strefy podatkowej z I na III.

Ewenementem w skali kraju było utworzenie w 1999r. Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Wojewodzie Zachodniopomorskim i Marszałku Województwa.

Władysław Lisewski na zawsze pozostanie w naszej życzliwej pamięci i modlitwie.

Fot. port.szczecin.pl