Press "Enter" to skip to content

#PolskaZiemia #77dni 2012 rok – nowela ustawy, protest, minister w Szczecinie

W dniu wczorajszym [7.12.2020 r.] przypomnieliśmy, że 5 grudnia minęła ósma rocznica rozpoczęcia największego na Pomorzu Zachodnim protestu rolników. Trwał on 77 dni mimo mroźnej i śnieżnej zimy. Był to już trzeci akt rolniczych protestów w Szczecinie w 2012 r.

Pierwszy miał miejsce 29 lutego, kiedy kilka tysięcy rolników przemaszerowało spod bramy zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej pod Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, odwiedzając po drodze siedziby wojewódzkich struktur rządzących wówczas partii PSL i PO.

Akt drugi to kilkudniowa okupacja siedziby OT ANR zakończona rozmowami z ówczesnym Prezesem ANR Leszkiem Świętochowskim i wizytą ministra Marka Sawickiego w Szczecinie.

Warto przypomnieć sobie jakie było podłoże tak silnego sprzeciwu środowiska rolniczego, szczególnie na obszarze Polski zachodniej i północnej. Przecież kilka miesięcy wcześniej jesienią 2011 r. koalicja PO-PSL wygrała wybory parlamentarne zapewniając sobie rządy na następną kadencję. Na fali powyborczej euforii premier Donald Tusk twierdził, że Platforma Obywatelska nie ma z kim przegrać wyborów, a przecież już za cztery lata samodzielne rządy przejęło Prawo i Sprawiedliwość, a prezydentem został Andrzej Duda.

Po raz kolejny sprawdziło się przysłowie, że pycha kroczy tuż przed upadkiem. Rozochocona wyborczym zwycięstwem koalicja rządząca podjęła szereg działań pogarszających sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw rolnych i godzących w suwerenność żywnościowa państwa. Wszelka analogia z aktualną sytuacją wydaje się nieprzypadkowa.

W dniu 3 grudnia 2011 r. weszła w życie nowela ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa początkująca masową wyprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP również podmiotom z kapitałem obcym. Było to zjawisko szczególnie niebezpieczne w kontekście kończącego się 30 kwietnia 2016 r moratorium na sprzedaż gruntów rolnych cudzoziemcom, groziło utratą suwerenności żywnościowej państwa. Rolnicy stanęli przed dylematem czy nabywać dzierżawioną dotychczas ziemię, ryzykując utratą płynności finansowej gospodarstwa, czy pozwolić sprzedać dzierżawioną ziemię innemu nabywcy ryzykując jej utratę po zakończeniu dzierżawy.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Edward Kosmal, przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego informuje protestujących rolników o przebiegu rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą. 8.12.2012 r. Fot. Archiwum NSZZ RI „Solidarność”.

Sytuację gospodarczą rolników pogarszało coraz szybsze tempo przejmowania przetwórstwa i handlu przez zagraniczne korporacje, co w powiązaniu z całkowitym zakazem sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa czyniło sytuację szczególnie mniejszych rolników, dramatyczną. Dodatkowo negatywnie na nastroje społeczne wpłynęła decyzja o wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia.

W dniu 8 grudnia 2012 r. na rozmowy z protestującymi w Szczecinie rolnikami przybył ówczesny minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Komunikat z rozmów w załączeniu. Fot. Archiwum NSZZ RI „Solidarność”

W tym czasie protestujący w Szczecinie rolnicy wierzyli w dobrą wolę rządzących i możliwość wynegocjowania pozytywnych rozwiązań.

Red. Fot. NSZZ RI „Solidarność”

K O M U N I K A T
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 8.12.2012 r.

W dniu 8.12.2012 r. odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego
z Panem Stanisławem Kalembą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1. Komitet z aprobatą przyjął deklarację Ministra Rolnictwa w sprawie czasowego zawieszenia przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa na powiększenie rodzinnych gospodarstw rolnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2. Od 29 lutego 2012 r. protestujemy przeciw nieuczciwym praktykom polegającym na kwalifikowaniu do przetargów ograniczonych osób „podstawionych” zakupujących grunty dla firm z kapitałem zagranicznym.

3. Problem nieuprawnionego udziału w przetargach istnieje od wielu lat. Nasilił się od 3.12.2011 r., tj. od czasu wejścia w życie noweli ustawy o obrocie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Nasze środowisko informowało o nieprawidłowościach Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

4. Komitet Protestacyjny RWZ podtrzymuje postulat dotyczący odwołania dyrektorów Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie. Uważamy, iż kierownictwo Oddziału Agencji nie gwarantuje prawidłowej realizacji nałożonych na Agencję zadań ustawowych. Oczekujemy od Pana Ministra racjonalnej oceny dotychczasowej działalności Oddziału Terenowego ANR
w Szczecinie.

5. Z aprobatą przyjęliśmy deklarację Ministra Rolnictwa dotyczącą rozmów zespołów eksperckich ministerstwa oraz komitetu protestacyjnego. Termin zostanie uzgodniony przez strony.

6. Komitet Protestacyjny RWZ podjął decyzję o kontynuowaniu protestu na terenie Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego. Ustalenia pomiędzy komitetem protestacyjnym i stroną rządową z dnia 18.06.2012 r. nie są realizowane.

7. Doceniamy fakt przyjazdu Pana Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości naszego protestu dla Szczecinian. Nasza postawa jest przejawem troski i odpowiedzialności za rozwój gospodarstw rodzinnych oraz Regionu.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

( – )
Edward KOSMAL
Przewodniczący MKP RWZ

Źródło: archiwum NSZZ RI „Solidarność”
Protest rolników w Szczecinie, 8.12.2012 r. ul. Szczerbcowa. Fot. Archiwum NSZZ RI „Solidarność”.


Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *