Press "Enter" to skip to content

#SolidarnośćRI wyróżniona. 40 lat walki #ziemia #rolnik #żywność

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego postanowiła uczcić 40 lat istnienia NSZZ RI „Solidarność”.

Ograniczenia sanitarne związane z trwającą pandemią oraz bieżące problemy z którymi mierzą się aktualnie polscy rolnicy nie sprzyja świętowaniu.

Jednak podstawowym warunkiem skutecznego działania i kształtowania przyszłości jest poznanie dorobku i doświadczeń poprzedzających nas pokoleń. W tym kontekście trudno przejść obojętnie nad przypadającą w dniu 12 maja 2021r., 40 rocznicą rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Od kilku tygodni władze NSZZ RI „Solidarność” we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, prowadzą działania mające na celu godne ale dostosowane do aktualnych uwarunkowań uczczenie tej doniosłej rocznicy. Organizatorzy bardzo liczą na objęcie obchodów Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Z zadowoleniem należy odnotować duże zaangażowanie w obchody Instytutu Pamięci Narodowej. Dobra współpraca IPN z utworzonym jesienią ubiegłego roku Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, daje szansę właściwego zabezpieczenie dokumentów i uświadomienia społeczeństwu roli wsi i ruchu ludowego w najnowszej historii naszego państwa i narodu.

Jednogłośna decyzja Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, przyznająca Nagrodę za 2020 rok Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Rolników Indywidualnych „Solidarność”, to ogromna nobilitacja i miła niespodzianka dla członków Związku i osób z nimi współpracujących. Wręczenie Nagrody będzie jedną z najważniejszych uroczystości kalendarza obchodów 40- lecia rejestracji Związku.

W uzasadnieniu przyznania nagrody, czytamy między innymi: „…Kapituła chyli czoła przed często zapomnianymi bohaterami tamtych lat. Wielu rolników traciło życie i zdrowie w walce o wolność zrzeszania się…. Kapituła doceniła program Związku, który za priorytet uznaje obronę polskiej ziemi, prawo do prywatnej własności, troskę o trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych, obronę tradycji i chrześcijańskiego systemu wartości. „Solidarność” Rolników Indywidualnych zawsze uważał, że prawo do efektywnego gospodarowania na własnej ziemi to racja stanu państwa polskiego i warunek jego niepodległości”.

Szczególne zasługi w obronie polskiej ziemi mają rolnicy woj. zachodniopomorskiego oraz pozostałych woj. Polski północno- zachodniej.

Przyznanie Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego zbiegło się w czasie z przypadającą 5 grudnia ósmą rocznicą rozpoczęcia największego na Pomorzu Zachodnim protestu rolników. Trwał on 77 – dni mimo mroźnej i śnieżnej zimy. W tym czasie niemal codziennie na ulice Szczecina wyjeżdżały ciągniki rolnicze, które parkowały na ul. Szczerbcowej, przy ówczesnej siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Protest aktywnie wspierali rolnicy z innych województw organizując pikiety i blokady dróg.

Głównym postulatem protestujących rolników było wstrzymanie wyprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nagroda jest więc również docenieniem wysiłku i podziękowaniem dla protestujących wówczas rolników.

Red.

Fot. Protest rolników w Szczecinie (ul. Szczerbcowa) – 7.12.2012 r. / fot. Archiwum RI