Press "Enter" to skip to content

[14.04.20] #ZachodniopomorskieROL prośba do 111 gmin – akcja KUPUJĘ OD ROLNIKA

Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Edward Kosmal zwrócił się do 111 gmin województwa zachodniopomorskiego z prośbą o włączenie się do akcji „#PolskaŻywność KUPUJĘ od ROLNIKA – mój rolnik moja strawa”.

Za pośrednictwem samorządowych stron w mediach społecznościowych oraz stron WWW można wspierać, w znaczący sposób, rolników i ogrodników z terenu Państwa gminy. – czytamy w mailu wysłanym do samorządów (w dn. 10 i 14.04.2020 r.).

Akcja „#PolskaŻywność KUPUJĘ od ROLNIKA – mój rolnik moja strawa” opiera się na publikacji w Sieci wykazu gospodarstw zainteresowanych współpracą. Wykaz zawiera nazwę gospodarstwa, numer telefonu oraz informację o oferowanych produktach. Oczywiście lista jest aktualizowana przez urząd gminy. Resztę pozostawiamy zainteresowanym. Inspiracją dla działania, w ramach projektu, jest aktywność Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Gmina opublikowała wykaz gospodarstw na swojej stronie. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.

W imieniu Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Edward Kosmal poprosił również o umożliwienie sprzedaży w ramach miejskich i gminnych targowisk i bazarów, przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat targowych.

W mailu zwrócono uwagę samorządowców na następujące informacje:

Strona WWW Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi [25.03.2020]:
„Nie zamykajmy targowisk i bazarów – apel ministra rolnictwa do samorządów”

Strona WWW Głównego Inspektora Sanitarnego [25.03.2020]
„Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)”

Red.