Press "Enter" to skip to content

[24.03.20] #SolidarnośćRI prosi PKN ORLEN o uruchomienie programu kredytowania zakupów paliw płynnych i olejów

W związku z sytuacją w rolnictwie wywołaną pandemią koronawirusa CONVID-19 liderzy Międzywojewódzkiego Porozumienia Regionalnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, skupiającego rolników z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Zachodniopomorskiego, zwrócili się do Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego PKN ORLEN p. Daniela Obajtka z prośbą o wprowadzenie, w ramach PKN ORLEN, programu kredytowania zakupów paliw płynnych i olejów w systemie sprzedaży hurtowej dla gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz zakładów z sektora spożywczego (np. mleczarni, przetwórni rolno-spożywczych).

W uzasadnieniu swojej prośby Edward Kosmal, Przewodniczący ZRW NSZZ RI „Solidarność”, Marian Dembiński, Przewodniczący DRW NSZZ RI „Solidarność” oraz Tomasz Ognisty, Przewodniczący ORW NSZZ RI „Solidarność” odwołali się do diagnozy sytuacji oraz proponowanych rozwiązań ujętych w „ROLNICZEJ MAPIE DROGOWEJ NSZZ RI „Solidarność””. Dokument ten został, w dniu 23.03.2020 r., przekazany do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zobacz). Według liderów Porozumienia program kredytowania zakupów paliw płynnych i olejów w systemie sprzedaży hurtowej obejmujący gospodarstwa rolne oraz inne podmioty z sektora rolno-spożywczego byłby znaczącym wsparciem.

Red.

Fot. PKN ORLEN