Press "Enter" to skip to content

[12.03.20] #SolidarnośćRI: Rolnicy z Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Zachodniopomorskiego zawarli porozumienie

“Polska wrasta w swoją ziemię poprzez pracę swoich rolników.” – czytamy w preambule podpisanego dokumentu. Rady Wojewódzkie NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Zachodniopomorskiego zawarły międzywojewódzkie porozumienie regionalne (28.02.2020 r.).

Taką możliwość – ponadregionalnej współpracy – przewiduje Statut NSZZ RI “Solidarność”. Sygnatariusze porozumienia podkreślają potrzebę zacieśniania współpracy środowisk rolniczych na rzecz rozwoju Ziem Północnych i Zachodnich Polski. Współpraca ma pomóc w realizacji celów statutowych rolniczej Solidarności oraz celów określonych w Karcie Gospodarstw Rodzinnych.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Za współpracę odpowiada zarząd, w skład którego wchodzi po trzech przedstawicieli rad wojewódzkich, w tym przewodniczący rady wojewódzkiej. Za koordynację prac, przez pierwsze dwa lata, odpowiada Edward Kosmal. Następnie, rotacyjnie, co dwa lata, kierowanie zarządem powierzane będzie kolejnym przewodniczącym rad wojewódzkich.

Warto podkreślić, że porozumienie nie pozbawia władz wojewódzkich ich statutowych uprawnień. Ma wspierać realizację wspólnych przedsięwzięć. Jednym z nich jest kształcenie młodych rolników w ramach Szkoły Liderów. Projekt Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI “Solidarność” będzie obecnie realizowany na terenie trzech województw.

Porozumienie, w imieniu struktur wojewódzkich organizacji, zawarli: Marian Dembiński, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI “Solidarność”, Tomasz Ognisty, Przewodniczący Opolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI “Solidarność” oraz Edward Kosmal, Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI “Solidarność”.

Red.

Na zdjęciu (od lewej): Edward Kosmal, Przewodniczący ZRW NSZZ RI “Solidarność”, Marian Dembiński, Przewodniczący DRW NSZZ RI “Solidarność” oraz Tomasz Ognisty, Przewodniczący ORW NSZZ RI “Solidarność”. Barzkowice, 28.02.2020 r.

Fot. NSZZ RI “Solidarność”