Press "Enter" to skip to content

#ŁobezROL: dzierżawa ziemi z Zasobu (2016-2019)

Wstęp – WYWALCZONA ZMIANA2012 rok. To rok protestów rolniczych na Pomorzu Zachodnim w obronie Polskiej Ziemi. To 77 dniowy protest rolników na Wałach Chrobrego w Szczecinie na przełomie 2012 i 2013 roku. Czynna trzyletnia akcja protestacyjna NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie całego kraju. Protesty wspierane przez szereg organizacji rolniczych (dop. na Pomorzu Zachodnim – od początku 2013 roku – niestety bez udziału m.in. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Kółek Rolniczych). W 2015 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstaje tzw. Zielone Miasteczko. Protest rolników w Warszawie trwa przez 129 dni. W 2015 roku dochodzi do zmian na polskiej scenie politycznej. Wybory na urząd Prezydenta RP wygrywa p. Andrzej Duda, a wybory parlamentarne Koalicja Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się ze zobowiązań przedwyborczych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wstrzymuje wyprzedaż państwowej ziemi. Dzierżawa staje się podstawową formą gospodarowania Zasobem. Urealniono wysokość czynszów dzierżawnych. Dzierżawy zawierane są na okres do 10 lat.

POWIAT ŁOBESKI – kto dzierżawi ziemię z Zasobu WRSP (przetargi ofertowe 2016 – 2019)

Dane Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, za okres od 01.2016 do 11.2019 r., dotyczące przetargów ofertowych w następującym zakresie:

Tabela 1 i 2. Podział dzierżawców według osób prowadzących produkcję zwierzęcą i powierzchni użytków rolnych ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni (zestawienia: TAK – w odniesieniu do prowadzących produkcję zwierzęcą i NIE):

Tabela 1. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)
Tabela 2. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabele 3 i 4. Podział dzierżawców według płatników KRUS i powierzchni użytków rolnych ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni (zestawienia: TAK – w odniesieniu do płatników KRUS i NIE):

Tabela 3. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)
Tabela 4. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabele 5 i 6. Podział dzierżawców według wieku i powierzchni ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni (zestawienia: TAK – młody rolnik, NIE – inni):

Tabela 5. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)
Tabela 6. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 7. Podział dzierżawców według kryterium odległości najbliżej położonej działki rolnej od wydzierżawionej nieruchomości z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:

Tabela 7. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 8. Podział dzierżawców według kryterium odległości gospodarstwa/miejsca zameldowania od wydzierżawionej nieruchomości z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:


Tabela 8. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 9. Podział dzierżawców według kryterium powierzchni użytków rolnych ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:

Tabela 9. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 10. Podział dzierżawców według kryterium powierzchni dotychczas nabytej lub wydzierżawionej z ZWRSP z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:

Tabela 10. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

TABELE opracowane na podstawie danych OT KOWR w Szczecinie (wniosek ZRW NSZZ RI „Solidarność” z dnia 4.12.2019 r.).

MAPY opracowane na podstawie danych liczbowych OT KOWR w Szczecinie o ilości gruntów sprzedanych i wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z podziałem na powiaty i gminy w części województwa będącej w zarządzaniu Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie za lata 2012 – 2015 oraz 2016 – 2019 (wniosek ZRW NSZZ RI „Solidarność” z dnia 20.09.2019 r.).