Press "Enter" to skip to content

#GryficeROL: dzierżawa ziemi z Zasobu (2016-2019)

Wstęp – WYWALCZONA ZMIANA. 2012 rok. To rok protestów rolniczych na Pomorzu Zachodnim w obronie Polskiej Ziemi. To 77 dniowy protest rolników na Wałach Chrobrego w Szczecinie na przełomie 2012 i 2013 roku. Czynna trzyletnia akcja protestacyjna NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie całego kraju. Protesty wspierane przez szereg organizacji rolniczych (dop. na Pomorzu Zachodnim – od początku 2013 roku – niestety bez udziału m.in. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Kółek Rolniczych). W 2015 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstaje tzw. Zielone Miasteczko. Protest rolników w Warszawie trwa przez 129 dni. W 2015 roku dochodzi do zmian na polskiej scenie politycznej. Wybory na urząd Prezydenta RP wygrywa p. Andrzej Duda, a wybory parlamentarne Koalicja Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się ze zobowiązań przedwyborczych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wstrzymuje wyprzedaż państwowej ziemi. Dzierżawa staje się podstawową formą gospodarowania Zasobem. Urealniono wysokość czynszów dzierżawnych. Dzierżawy zawierane są na okres do 10 lat.

Jest 2020 rok. Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność”, w oparciu o dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dokonuje analizy efektów gospodarowania Zasobem na terenie województwa zachodniopomorskiego. Chcemy się dzielić naszą wiedzą z Państwem. Dane, analizy, prezentujemy na naszej stronie.

POWIAT GRYFICKI – kto dzierżawi ziemię z Zasobu WRSP (przetargi ofertowe 2016 – 2019)

Dane Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, za okres od 01.2016 do 11.2019 r., dotyczące przetargów ofertowych w następującym zakresie:

Tabela 1 i 2. Podział dzierżawców według osób prowadzących produkcję zwierzęcą i powierzchni użytków rolnych ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni (zestawienia: TAK – w odniesieniu do prowadzących produkcję zwierzęcą i NIE):

Tabela 1. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)
Tabela 2. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabele 3 i 4. Podział dzierżawców według płatników KRUS i powierzchni użytków rolnych ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni (zestawienia: TAK – w odniesieniu do płatników KRUS i NIE):

Tabela 3. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)
Tabela 4. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabele 5 i 6. Podział dzierżawców według wieku i powierzchni ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni (zestawienia: TAK – młody rolnik, NIE – inni):

Tabela 5. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)
Tabela 6. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 7. Podział dzierżawców według kryterium odległości najbliżej położonej działki rolnej od wydzierżawionej nieruchomości z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:

Tabela 7. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 8. Podział dzierżawców według kryterium odległości gospodarstwa/miejsca zameldowania od wydzierżawionej nieruchomości z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:

Tabela 8. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 9. Podział dzierżawców według kryterium powierzchni użytków rolnych ich gospodarstw z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:

Tabela 9. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

Tabela 10. Podział dzierżawców według kryterium powierzchni dotychczas nabytej lub wydzierżawionej z ZWRSP z uwzględnieniem liczby przetargów i wydzierżawionej powierzchni:

Tabela 10. Źródło: OT KOWR w Szczecinie (od 01.2016 do 11.2019)

TABELE opracowane na podstawie danych OT KOWR w Szczecinie (wniosek ZRW NSZZ RI „Solidarność” z dnia 4.12.2019 r.).

MAPY opracowane na podstawie danych liczbowych OT KOWR w Szczecinie o ilości gruntów sprzedanych i wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z podziałem na powiaty i gminy w części województwa będącej w zarządzaniu Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie za lata 2012 – 2015 oraz 2016 – 2019 (wniosek ZRW NSZZ RI „Solidarność” z dnia 20.09.2019 r.).