Press "Enter" to skip to content

Prawa pracownicze rolników nie są wpisane do Kodeksu Pracy. Prof. Jeżyńska: “…to tak, jakby was nie było”

Prof. Barbara Jeżyńska, Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami UMCS w Lublinie (Warszawa, 28.05.19 r.): “Należy uznać za poważne zaniedbanie legislacyjne, że prawa pracownicze rolników nie są wpisane do Kodeksu Pracy. Proszę Państwa, to tak, jakby was nie było. Jakby ta sfera w ogóle nie występowała. To jest niesłychanie ważne, aby się prawa pracownicze rolnicze pojawiły. (…) Prawa socjalne, prawa polityczne, prawa pracownicze, urlopy, wynagrodzenia, czas pracy, umowy o pracę, umowy o zastępstwo. Tego nie ma.” 

W dniu 25.11.2019 r. w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie powołano rolnika. Edward Kosmal, Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” jest pierwszym rolnikiem powołanym do WRDS. O powołanie przedstawiciela rolniczego związku zawodowego wnioskowała pracownicza NSZZ “Solidarność”. Obecność w gremium WRDS ma duże znaczenie dla środowiska. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP (KRiRW), obecnej kadencji, ma zająć się sprawą powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. Rolnictwa. Robert Telus, Przewodniczący KRiRW, w trakcie posiedzenia Komisji w dniu 21.11.2019 r., poinformował że zostanie powołana podkomisja, która zajmie się sprawą. Rolnicy, w ramach akcji protestacyjnych, od lat domagają się powołania, w oparciu o regulacje ustawowe, gremium, w skład którego weszliby rolnicy, przedsiębiorcy, a także strona rządowa. Do dziś sprawa nie jest uregulowana, a organizowanie spotkań środowiskowych i konsultacji w ramach MRiRW to działanie niewystarczające.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie (21.11.2019)

Red. / Fot. Sah