Press "Enter" to skip to content

Związki zawodowe będą współpracowały na rzecz rozwoju CEO w Szczecinie

Działanie na rzecz rozwoju Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie oraz kształcenia zawodowego rolników i ogrodników na Pomorzu Zachodnim, to wspólne cele “Solidarności” pracowniczej i rolniczej. 6 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie robocze Koła NSZZ “Solidarność” w CEO oraz NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” na Pomorzu Zachodnim.

W historii CEO rozpoczyna się nowy etap. Rada Miasta Szczecin w dniu 22.10.2019 r. podjęła uchwały w sprawie przyszłości Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Miasto Szczecin przekaże do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkoły, wchodzące w skład Centrum. Radni wyrazili zgodę na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej. Proces przejmowania CEO przez MRiRW potrwa do 2021 roku. Przed Społecznością CEO trudny czas transformacji.

6 listopada 2019 r., na zaproszenie Koła NSZZ “Solidarność” w CEO odbyło się spotkanie z Sebastianem Sahajdakiem, odpowiedzialnym za współpracę z CEO z ramienia NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” na Pomorzu Zachodnim. Małgorzata Adler-Natkaniec, Przewodnicząca Koła podziękowała za zaangażowanie rolniczego związku w obronę szkoły i podjęcie działań na rzecz jej przejęcia przez MRiRW. To właśnie za sprawą pracowniczej “Solidarności” z CEO, na początku 2019 roku, rolnicy zaangażowali się w protest w obronie szkoły. Wspólne działania prowadzone przez uczniów, nauczycieli, związki zawodowe, rodziców, absolwentów oraz radnych osiedlowych i miejskich przyczyniły się do uratowania Centrum.

Co dalej? Związkowcy stoją na stanowisku, że musi dojść do współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Konieczne jest opracowanie diagnozy, oceny sytuacji wyjściowej, która pozwoli na określenie celów strategicznych i zadań na najbliższe miesiące i najbliższe lata. Nie możemy, tylko i wyłącznie, polegać na ministerstwie, a czas do przejęcia CEO przez MRiRW nie może zamienić się w czas wyczekiwania. Na Społeczności Szkolnej ciąży odpowiedzialność za rozwój Centrum. Związki zawodowe opowiadają się za dialogiem i działaniem na rzecz podnoszenia jakości kształcenia rolników i ogrodników na Pomorzu Zachodnim. Jesteśmy gotowi do spotkania roboczego w sprawie przyszłości CEO z udziałem Dyrekcji Szkoły, ZNP, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego oraz absolwentami. Chcemy przedstawić swoje propozycje.

Red.

Zdjęcie. Od lewej: Sebastian Sahajdak, Joanna Obszańska,
Małgorzata Adler-Natkaniec, Joanna Sylwestrzak.
Fot. Karolina Lis-Jordan