Press "Enter" to skip to content

#SzczecinekROL Koszalińska Izba Rolnicza. Rolnicy na TAK. Rozpoczęły się konsultacje związkowe

W Dalęcinie 5.11.19 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne Rady Powiatowej NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” w Szczecinku. Rolnicy, którzy wzięli w nim udział, opowiedzieli się za propozycją powołania do życia Koszalińskiej Izby Rolniczej.

Za powołaniem Koszalińskiej Izby Rolniczej (KIR) przemawia fakt, że od ponad dwóch lat z powodzeniem w Koszalinie działa Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Nowa izba mogłaby objąć powiaty białogardzki, drawski, kołobrzeski, Koszalin – miasto na prawach powiatu, koszaliński, sławieński, szczecinecki i świdwiński. Działanie w kierunku utworzenia KIR nie wymaga większych zmian legislacyjnych. Wystarczy odwołać się do regulacji obowiązujących w II Rzeczypospolitej, a w szczególności zapisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych. W art. 2 mowa jest o tym, że okręg działalności izby rolniczej obejmować będzie obszar jednego województwa. W wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami gospodarczymi okręg izby rolniczej może być mniejszy od obszaru jednego województwa z tym zastrzeżeniem, że winny nim być objęte całe obszary powiatów.

Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” zarządziła przeprowadzenie konsultacji w części koszalińskiej do końca stycznia 2020 roku. Raport z konsultacji stanie się podstawą dla władz Związku do podjęcia dalszych działań, w tym rozmów z liderami samorządu rolniczego oraz politykami. Jednym z argumentów przemawiających za utworzeniem nowej izby na Pomorzu Zachodnim jest poprawa naszej reprezentatywności na forum Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rolnictwo w Polsce Północnej i Zachodniej ma swoją specyfikę. Bardzo często, w samym środowisku rolniczym, brak jest zrozumienia dla zróżnicowania regionalnego.

Nie dla orki i siewu mailem
W powiecie szczecineckim ścierają się dwa modele rolnictwa. Jeden oparty na rolnikach indywidualnych, a drugi na rolnikach z tzw. marszałkowskiej. System uprawiania roli i hodowli zwierząt w realu i system – jak to mówią miejscowi rolnicy – uprawiania dopłat, orki i siewu mailem. Czy tak ma wyglądać Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej? Co dalej z dopłatami? Kto ma je otrzymywać? Rolnicy wiążą duże nadzieje z powołaniem na stanowisko Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE p. Janusza Wojciechowskiego.

IUNG się nie obroni
W trakcie konsultacji Solidarności RI w Dalęcinie rozmawiano o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu szczecineckiego. Tematem wiodącym były straty wywołane suszą, ale i przymrozkami. Krytycznie odnoszono się do metodologii monitoringu suszy rolniczej na Pomorzu Zachodnim. Za nią odpowiada Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Dane prezentowane przez IUNG często nijak miały się do efektów prac komisji szacujących straty w terenie. Rozgoryczenie w środowisku rolniczym jest ogromne, a miejscowa administracja jest bezsilna. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, p. Adam L. Kalinowski dyrektor ZODR oraz p. Kazimierz Płatek, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczecinku. O działaniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie powiatu mówiła kierownik biura ARMiR w Szczecinku p. Małgorzata Kucharska-Kazirod.

O terminie kolejnego spotkania konsultacyjnego będziemy informowali na stronie pracanaroli.pl

Red. / Fot. Sah

Od lewej: Małgorzata Kucharska-Kazirod, Kazimierz Płatek, Adam L. Kalinowski oraz Emil Mieczaj.