Press "Enter" to skip to content

Susza a timing wypłaty rekompensat

Czy termin wypłaty rekompensat związanych z wystąpieniem klęsk ma wpływ na gospodarstwa? Wyobraźcie sobie sytuację. Jest gospodarstwo zajmujące się produkcją zwierzęcą. Wyobraźcie sobie, że 3 rok z rzędu ma problem z zabezpieczeniem bazy paszowej. Produkcja spada. Spada obrót finansowy. Zwiększają się koszty. Bo łąk trzeba wykosić 2 razy więcej, bo zgrabić pokosów trzeba 2 razy więcej, bo kosztów ponosimy 2 razy więcej. Krowa nie pójdzie na półkę, nie poczeka do nowego sezonu. W zimę musi mieć paszę.

Mamy 5 listopada 2019 roku. W wielu miejscach protokoły nie wróciły jeszcze od wojewodów. Wiele wniosków nie jest jeszcze obrobionych przez #ARiMR. A transza środków przeznaczona na pomoc uległa wyczerpaniu. Co zrobić?

Czekamy na zaliczki płatności bezpośrednich. Pytanie: w jaki sposób, jakim systemem kieruje się ARMiR przy wypłacie środków? Czy ten system, lub jego brak ma wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw? Czy odległy termin wypłaty zaliczki może decydować o być albo nie być gospodarstwa? Czy kontrola foto, lub kontrola związana z donosem może być przyczyną upadku gospodarstwa?

TIMING, po polsku wyczucie czasu.

W gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą kończy się czas. Mamy ostatnie chwile na nabycie pasz objętościowych jakimi są wysłodki buraczane. Skończy się kampania buraczana, skończą się wysłodki. Skończą się możliwości.

Rolnik

Fot. domena publiczna