Press "Enter" to skip to content

#ŁobezROL Gmina Dobra. Dobra z nazwy, ale nie dla rolników!

Radna Miejska w Dobrej zafundowała rolnikom najwyższe podatki w powiecie łobeskim #ZachodniopomorskieROL. 146.15 złotych za 1 hektar. Tyle będzie wynosić stawka w 2020 roku. To wzrost o 10,25 złotego za 1 hektar względem 2019 roku. Tym, którzy żyją na wsi zafundowano podwyżkę o 14,29 proc., a tym co w mieście o 2,86 proc.

We wtorek, 29 października 2019 r. Mirosław Pertkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Łobzie rozesłał do rolników SMSa o następującej treści: “Proszę Państwa 30.10.2019 o godz. 14:00 zbiera się Rada Gminy w Dobrej. Jednym z punktów sesji będzie podwyższenie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Gmina Dobra wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie stawki podatku na najwyższym poziomie w całym powiecie!!! Żadna gmina powiatu łobeskiego nie zdecydowała się na najwyższą z możliwych stawek tj. 58.46 za 1dt. Składa się to następująco: 58.46 1dt. X 1.5 = 87.69 + 58.46 = 146.15 tyle będzie wynosić stawka za 1ha. Nie ma na to zgody Izby Rolnej, którą reprezentuję w Powiecie Łobez na najwyższą stawkę jaką gm. Dobra proponuje! Sprawdźmy jak członkowie Izby, rolnicy, radni gminy: Gromadzki, Karazniewicz, Gałka, Synowiec zagłosują czy staną za stroną rolniczą???

Za przyjęciem uchwały, 30 października 2019 r., głosowało jedenastu radnych, czterech było nieobecnych, w tym trzech rolników Przemysław Gromadzki, Roman Karaźniewicz i Joanna Synowiec. Monika Gałka poparła podwyższenie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Wcześniej, tj. 22 października 2019 r., w piśmie przesłanym do Prezesa ZIR Mirosław Pertkiewicz wyraził negatywną opinię dla projektu podatku rolnego na 2020 rok na podstawie średniej ceny skupu żyta dla gminy Dobra w powiecie Łobez. W uzasadnieniu zwraca uwagę, że w porównaniu do gmin sąsiednich powiatu łobeskiego jest to najwyższa stawka podatku, a cena zboża w tym roku dla rolnika w skupie była o wiele niższa w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie również wystąpiła susza, a koszty produkcji wzrosły.

Porównywalnie do gmin w województwie zachodniopomorskim, o podobnym budżecie co gmina Dobra, stawki proponowane na 2020 rok są o wiele niższe i sięgają od 48 zł do 55 zł na 1 dt. W gminie Łobez to, dla przykładu, 55,46 zł, a w gminie Węgorzyno 54,00 zł. Gmina Dobra przyjęła stawkę prezesa GUS najwyższą w całym powiecie. Żadna gmina nie odważyła się na stawkę 58,46 zł. Składniki podatku rolnego przedstawiają się następująco: 58.46 1dt. X 1.5 = 87.69 + 58.46 = 146.15 tyle będzie wynosić stawka za 1 ha. To wzrost o 10,25 zł do roku 2019 za każdy 1 ha.

Zaskoczeniem jest dla mnie postawa radnej Moniki Gałki. – mówi Mirosław Pertkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Łobzie. – Pani M. Gałka prowadzi, wraz z mężem, gospodarstwo rolno-ogrodnicze, w tym przetwórnię warzyw. Myślę, że doskonale rozumie, że ostatnie trzy lata nie były łatwe dla rolników. Najpierw nawalne deszcze, a od dwóch lat susze. Zagłosowała za wzrostem podatku o 10,25 złotego za 1 hektar względem 2019 roku. Nie rozumiem takiej postawy.

Wypowiedź z dnia 4.11.2019 r.

Krytycznie do uchwały Rady Miasta w Dobrej z 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości odniósł się Kazimierz Łojek, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w gminie Dobra. 30.10.2019 r. na swoim profilu Facebook zamieścił wpis o następującej treści:

“PODATKI W GÓRĘ – RADNI JEDNOGŁOŚNI !!!

Tereny miejskie podwyżka o 2,86%
Tereny sołectw Gminy Dobra podwyżka o 14,29%.

W dniu dzisiejszym, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dobrej, na której podjęto Uchwałę o podwyżce stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała XXXI/117/2017 z dnia 17 listopada 2017 r
ustaliła stawki:
Paragraf 1 punkt 2
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych na terenie miasta Dobra- 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) mieszkalnych na terenie sołectw gminy Dobra- 0,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Obecnie uchwalono:
Paragraf 1 punkt 2
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

W skrócie dla mieszkańców terenów miejskich podwyżka o 2,86%
dla terenów sołectw Gminy Dobra podwyżka o 14,29%.

W mojej ocenie jest to wielka niesprawiedliwosć społeczna.

Zniesienie zróżnicowania składek pomiędzy terenami wiejskimi a miejskimi, jest powrotem do polityki poprzedniej ekipy. Stosowała ona model rozwoju (bogacenia się) terenów miejskich, który to rozwój miał pociągnąć za sobą rozwój terenów wiejskich. Model ten nie sprawdził się, budował rozwarstwienie, podziały i ubożenie terenów wiejskich.
Brak zrozumienia modeli strategii odpowiedzialnego rozwoju służącego całemu społeczeństwu, jest przegłosowanie dzisiejszej Uchwały.

W prostych słowach bez zagłębiania się w niuanse ekonomii, można przytoczyć następujące argumenty za przywróceniem poprzedniego stanu zróżnicowania składek.

W obszarach wiejskich mieszkańcy ponoszą wyższe koszty związane z:

  • dojazdem do miejsca pracy (znalezieniem pracy)
  • dojazdem do szkoły, lekarza, urzędów
  • dojazdem do apteki, sklepów, ośrodków kultury itp.
  • na terenach wiejskich średni wiek mieszkańców jest wyższy niż na terenach miejskich, w związku z tym mają oni ograniczoną możliwość zarobkowania
  • powierzchnia mieszkalna zabudowań musi być większa na terenach wiejskich z powodu koniecznej ich autonomiczności (ogrzewanie, infrastruktura, kanalizacja itp.)
  • brak możliwości skupiania się we wspólnoty, które dzięki solidaryzmowi społecznemu obniżą koszty remontów, modernizacji, usuwania awarii itp.
  • ponoszenie kosztów na budowę dróg dojazdowych, chodników itp.

To tylko niewielki wycinek dodatkowych kosztów ponoszonych przez mieszkańców sołectw. W imię wyrównywania szans, społecznej solidarności i prostej ludzkiej przyzwoitości zrównanie stawek przez obecną Radę Miejską jest ponownie budowaniem nieporozumień, barier i niesprawiedliwości społecznej.

Czy tego oczekiwaliśmy oddając głos na obecnych decydentów. Czy nasi włodarze nie obiecywali lepszego gospodarowania publicznym groszem, sprawiedliwości i efektywności działań, a tu co?”

Red. (4.11.2019)
Fot. domena publiczna

Fot. Facebook Mirosław Pertkiewicz (4.11.19)
Źródło: WWW UM Dobra