Press "Enter" to skip to content

Gospodarstwa rodzinne. Około 1200 ha w gminie Dobra, a ponad 3500 ha w całym powiecie łobeskim

Zachodniopomorskie. W powiecie łobeskim do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wraca ponad 3500 hektarów. Ziemia będzie rozdysponowana wśród rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Co najmniej 1200 hektarów rozdysponowane zostanie na terenie gminy Dobra. W piątek, 18 października 2019 r. odbyło się spotkanie z rolnikami zorganizowane przez Mirosława Pertkiewicza, przewodniczącego Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Łobzie.

W pierwszym kwartale 2020 roku zamierzamy w formie przetargów ograniczonych wydzierżawić większość przejmowanego areału, tak aby rolnicy mogli wiosną te grunty zagospodarować.


– mówił Paweł Lisowski, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie.

Umowy dzierżawy podpisywane są, co do zasady, na dziesięć lat. Na większości wskazanych gruntów w gminie Dobra zostały już opracowane programy restrukturyzacji. Znaczna część wskazanego areału pochodzi od podmiotów prawnych (spółek), które nie wyłączyły tzw. trzydziestek. Były do tego zobowiązane ustawą z 2011 roku. Część gruntów pochodzi także z tzw. wyłączeń oraz z nie przedłużonych umów dzierżaw.

Red. / fot. domena publiczna