Press "Enter" to skip to content

#edukacjaROL to co ważne ginie często w milczeniu… CEO przetrwało, bo krzyczało!

Grupa uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów uratowała jedno z najważniejszych ogniw niezbędnych do budowania rolnictwa i ogrodnictwa na Pomorzu Zachodnim. Mowa o Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. W oparciu o tę placówkę, można tworzyć strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego rolniczego i ogrodniczego na Pomorzu Zachodnim. Można także zacząć rozmawiać o szczecińskim metropolitarnym hubie rolniczym i ogrodniczym. CEO łączy miasto i wieś. Gdzie byliśmy do tej pory?

Przez lata niedofinansowane, zostawione samo sobie, usłyszane dopiero, gdy pojawiła się koncepcja likwidacji. Placówka z własnym kampusem, internatem, szklarniami, poletkami miała zostać połączona z inną szczecińską szkołą. Część infrastruktury miała zostać wyłączona z użytkowania, a uczniów i nauczycieli czekała przeprowadzka. Miasto Szczecin, podobnie zresztą jak wiele innych samorządów w kraju, nie było w stanie finansować szkoły zawodowej tego typu. Jedyną szansą było przejęcie CEO przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dlaczego dopiero w 2019 roku? Dlaczego dopiero przy okazji uczniowskiego protestu? W ratowanie szkoły, we wspieranie społeczności szkolnej, włączyli się radni Osiedla Kijewo, Radni Miasta Szczecin (PiS), sprawą zainteresowały się media, głosy poparcia dla CEO płynęły ze strony mieszkańców Szczecina, ale i Pomorza Zachodniego. Protestujący nawiązali kontakt i z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Dlaczego dopiero w 2019 roku mówimy o przejęciu CEO przez MRiRW? Odpowiedź jest prosta i wielu może się nie spodobać. Zawiedliśmy na całej linii. Przez wiele lat milczeliśmy, gdy nasze szkolnictwo branżowe niszczało i próbowało utrzymać się na powierzchni. Zawiodła Zachodniopomorska Izba Rolnicza, która powinna jako samorząd rolniczy rozwijać współpracę ze szkołami i uczelniami w regionie. W sprawę ratowania szkoły zaangażował się nasz Związek, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność. Od kilkunastu miesięcy angażujemy się z całą siłą, ale i świadomością, że najpierw należałoby powiedzieć: przepraszamy. Przepraszamy za to, że w naszym myśleniu przeważa pogląd, iż rolnictwo jest tutaj i teraz, że nie potrafimy myśleć i planować wybiegając w przód. Przez ostatnie lata w środowisku rolniczym zgubiliśmy, w myśleniu i działaniu, umiejętności współpracy, zaufania, ale i uczenia się od siebie. Widać to choćby po podejściu rolników do organizacji rolniczych. Nie potrafimy zadbać o kawałek powierzonej nam ziemi. Poziom zniszczeń, w szkolnictwie rolniczym i ogrodniczym na Pomorzu Zachodnim, nie jest naszym dobrym świadectwem. Brakowało gospodarza i gospodarowania. Najprościej pisząc. Brakowało nas. Warto wyciągnąć z tej lekcji wnioski. Szczególnie teraz, gdy cieszymy się, że CEO w Szczecinie będzie mogło dalej się rozwijać.

Uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ci którzy angażowali się w protesty w obronie szkoły, muszą mieć świadomość że zafundowali nam ważną lekcję. Lekcję przebudzenia. Za nią warto podziękować.

W dniu 22.10.2019 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwały w sprawie przyszłości Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Uchwała nr 331/19 dotyczy przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Natomiast uchwała nr 332/19 dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej. Za uchwałą nr 331/19 głosowało 24 radnych z 24 obecnych. Natomiast za uchwałą nr 332/19 głosowało 23 radnych z 24.

Na sali obrad obecni byli przedstawiciele nauczycieli, uczniów, absolwentów, Rady Rodziców CEO, Rady Osiedla Kijewo oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Proces przejmowania CEO przez MRiRW potrwa do 2021 roku.

Red. / Fot. Absolwenci i uczniowie CEO w trakcie posiedzenia Rady Miasta Szczecin, w dniu 22.10.2019 r.

Dotychczasowa aktywność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na rzecz Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie (stan na 23.10.2019 r.):

8 luty 2019 r. NSZZ RI „Solidarność” rozpoczyna współpracę z protestującymi w obronie CEO. Utrzymujemy stały kontakt z nauczycielami, Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w CEO, uczniami (samorządem szkolnym), radą rodziców oraz dyrekcją szkoły. Przewodniczący Prezydium ZRW NSZZ RI „Solidarność” Edward Kosmal podejmuje w lutym 2019 r. rozmowy z p. Szymonem S. Giżyńskim, Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przejęcia CEO przez MRiRW. W sprawie aktywni są także Parlamentarzyści PiS, Wojewoda Zachodniopomorski, p. Maciej Kopeć, Wiceminister Edukacji Narodowej. Związek realizuje materiał informacyjny o sytuacji w szkole:

Fot. zuw.gov.pl (15.02.19)

15.02.2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosi prezydenta Piotra Krzystka do rozmów na temat procesu przejęcia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – przekazali na konferencji wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, poseł Leszek Dobrzyński i przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Edward Kosmal. Więcej: zuw.gov.pl

19.02.2019 r. NSZZ RI „Solidarność” inicjuje, a następnie uczestniczy w przygotowaniu i realizacji debaty poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego rolniczego i ogrodniczego na Pomorzu Zachodnim. Zapis debaty:

20.02.2019 r. Przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność”, wraz z protestującymi w obronie CEO, uczestniczy w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin. Argumenty dotyczące konieczności współpracy na rzecz odbudowania potencjału szkolnictwa zawodowego rolniczego i ogrodniczego na wszystkich poziomach w regionie nie znajdują zrozumienia wśród decyzyjnych urzędników miasta. Subwencja i wyniki nauczania są dla nich decydującymi wskaźnikami. Cytat z protokołu nr 0012.4.9.2019 „L. Rogaś [dop. Dyrektor Wydziału Oświaty UM Szczecin] – przypomniała, że związki zawodowe reprezentują prawa pracownicze a nie: jakość kształcenia. Mowa jest o innym poziomie kształcenia. Uczelnie są inaczej finansowane. Tam jednak także doniosłą rolę odgrywa liczba studentów. Tutaj mamy subwencję, która jest liczona na ucznia.” (źródło). Jedyną szansą dla CEO jest przejęcie przez MRiRW.

Posiedzenie Komisji ds. Edukacji RM Szczecin w dniu 20.02.2019 r. Fot. S. Sahajdak

kwiecień – maj 2019 r. NSZZ RI „Solidarność” we współpracy z nauczycielami, uczniami i absolwentami CEO w Szczecinie realizuje kampanię „MOJA SZKOŁA MA KLASĘ – łączymy MIASTO i WIEŚ”. Powstaje kanał CEO Szczecin na YouTube. (dowiedz się więcej)

29.08.2019 r. Delegacja NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z Pomorza Zachodniego z przewodniczącym Edwardem Kosmalem spotyka się w Warszawie z p. Janem Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z tematów rozmów jest Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Minister potwierdza gotowość przejęcia CEO przez MRiRW. Z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020 nagrane zostaje wystąpienie Ministra adresowane do Społeczności Szkolnej CEO:

2.09.2019 r. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Wystąpienie Edwarda Kosmala, Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” [czas: od 5:33]:

22.10.2019 r. Przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność” uczestniczy, wraz z przedstawicielami uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców z CEO oraz Rady Osiedla Kijewo, w posiedzeniu Rady Miasta Szczecin. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwały w sprawie przyszłości Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Uchwała nr 331/19 dotyczy przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Natomiast uchwała nr 332/19 dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej. Za uchwałą nr 331/19 głosowało 24 radnych z 24 obecnych. Natomiast za uchwałą nr 332/19 głosowało 23 radnych z 24.

Posiedzenie Rady Miasta Szczecin, w dniu 22.10.2019 r. Fot. S. Sahajdak