Press "Enter" to skip to content

Edward Kosmal za utworzeniem Koszalińskiej Izby Rolniczej

Od dwóch lat w Zachodniopomorskiem działają dwa oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W Szczecinie i Koszalinie. Zdaniem przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim najwyższy czas na poważne rozmowy na temat utworzenia Koszalińskiej Izby Rolniczej.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w artykule trzecim, w ustępie drugim, ustawodawca wskazał, że terenem działania izby jest obszar województwa. Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Edward Kosmal proponuje wprowadzić do ustawy zapis o tym, że w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami gospodarczymi obszar izby rolniczej może być mniejszy od obszaru jednego województwa, z tym zastrzeżeniem, że winny być nim objęte całe obszary powiatów. Propozycja odnosi się do artykułu drugiego Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku. Takie rozwiązanie obowiązywało w prawodawstwie II Rzeczypospolitej.

– Obecny model funkcjonowania Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (ZIR) wymaga usprawnienia. Jedną z ważniejszych zmian, które należałoby wprowadzić w samorządzie rolniczym w naszym regionie, w mojej ocenie, jest utworzenie na bazie ZIR szczecińskiej i koszalińskiej izby rolniczej. – mówi Edward Kosmal, przewodniczący rolniczej „Solidarności” na Pomorzu Zachodnim. – Propozycję poddam pod dyskusję na wrześniowym posiedzeniu Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Za powołaniem Koszalińskiej Izby Rolniczej przemawia fakt, że od 2 września 2017 roku w Koszalinie działa Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa obsługujący producentów rolnych i przedsiębiorców. Przy OT KOWR w Koszalinie działa także rada społeczna, w której są przedstawiciele organizacji rolniczych i samorządu rolniczego z powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, Koszalina – miasta na prawach powiatu, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Jeśli propozycja przewodniczącego Związku zyska poparcie, to NSZZ RI „Solidarność” przeprowadzi, w październiku i listopadzie br., konsultacje wśród rolników w regionie, a następnie – jeśli zyska poparcie środowiska – będzie przekonywał do takiego rozwiązania organizacje rolnicze oraz polityków.

Red. / Fot. domena publiczna