Press "Enter" to skip to content

O stratach rolników z powodu suszy w Radio Szczecin [7.08.19]

Polecamy audycję „Radio Szczecin na Wieczór”. Gośćmi red. Konrada Wojtyły byli:

  • mgr inż. Adam Kalinowski – dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, przewodniczący wojewódzkiej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
  • Edward Kosmal – przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a także członek prezydium NSZZ RI „Solidarność”, rolnik z Tychowa koło Stargardu
  • Kazimierz Zaklukiewicz – członek NSZZ rolników „Solidarność”, który prowadzi gospodarstwo w Chociwlu

POSŁUCHA – strona RADIA SZCZECIN [7.08.2019]