Press "Enter" to skip to content

Obradował Zespół Wojewody. Tematy: woda i susza. Stanowcza krytyka systemu monitoringu suszy rolniczej IUNG w Puławach [24.07.19]

Polecamy uwadze informację przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewody Zachodniopomorskiego p. Edwarda Kosmala. Posiedzenie odbyło się 24 lipca 2019 r.