Press "Enter" to skip to content

SOLIDARNOŚĆ RI zaprosiła francuskich rolników z FNSEA. Dwudniowe spotkanie w Warszawie

Przewodniczące SOLIDARNOŚCI RI i FNSEA, Teresa Hałas i Christiane Lambert wraz z wiceprzewodniczącymi Jerzym Chróścikowskim i Henri Brichartem oraz Arnoldem Puech d’ Alissac, członkiem Biura FNSEA zajmującym się sprawami handlowymi i międzynarodowymi, spotkali się w Warszawie na dwudniowym spotkaniu, które pozwoliło im określić punkty porozumienia w głównych bieżących sprawach polskich i francuskich rolników.

Wiele państw członkowskich, w tym Francja i Polska, zmaga się obecnie z poważną suszą. Oprócz niezbędnych środków nadzwyczajnych i elastyczności we wdrażaniu WPR, rolnicy muszą być wspierani przez odpowiednie systemy ubezpieczeniowe, prawdziwą politykę gospodarki wodnej, wsparcie inwestycyjne oraz środki w zakresie badań i innowacji.

Obie organizacje apelują o silny budżet europejski, „priorytet europejski” jako warunek wstępny wszelkich decyzji dotyczących przyszłej reformy WPR. SOLIDARNOŚĆ RI i FNSEA bronią WPR, która gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne, zatrudnienie i równowagę na terytoriach, w interesie rolników i obywateli.Obie organizacje podkreślają potrzebę prostszej WPR, bardziej pragmatycznej w zakresie kontroli.

FNSEA i SOLIDARNOŚĆ RI sprzeciwiają się głównym ustępstwom i poczynionym w zakresie rolnictwa w umowie z Mercosurem. FNSEA i SOLIDARNOŚĆ RI nie sprzeciwiają się handlowi i zrównoważonym umowom o wolnym handlu. Jednakże ze względu na znaczne różnice w standardach produkcji, import produktów rolnych z Mercosuru de facto doprowadzi do nieuczciwej konkurencji w przypadku niektórych głównych europejskich sektorów produkcji, zagrażając ich rentowności i całemu europejskiemu sektorowi rolnemu. Model rolnictwa krajów Mercosuru nie może być porównywany z modelem europejskim. Oprócz rolników, oszukani zostaną również konsumenci.

W obliczu wyzwań związanych z Brexitem, budżetem i zbliżającą się reformą WPR, polski minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zachęcił obie organizacje związkowe do kontynuowania wymiany i współpracy: „Kraje mogą dużo więcej zyskać na wspólnej pracy”, podkreślił minister. „Powinniśmy przyjrzeć się raczej podobieństwom niż różnicom”- pokreśliły Przewodniczące SOLIDARNOŚCI RI i FNSEA.

Źródło: solidarnoscri.pl [21.07.2019 r.]

Oryginalny tytuł na stronie Związku: „FNSEA – SOLIDARNOŚĆ RI: wspólne ambicje dla rolników”

Fot. MRiRW