Press "Enter" to skip to content

NSZZ RI „Solidarność” przeciwko zwiększeniu eksportu wołowiny do Unii Europejskiej przez kraje Mercosur

27 czerwca 2019 roku Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystosowała pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym podkreśliła, że NSZZ RI „Solidarność” w pełni popiera stanowisko Polskiego Rządu oraz Ministra Rolnictwa  w sprawie przeciwstawiania się niekorzystnej dla Polski umowy handlowej Komisji Europejskiej z Australią i organizacją Mercosur w Ameryce Południowej.

Wyrażamy słowa uznania Rządu oraz Ministra Rolnictwa za działania na rzecz wstrzymania wprowadzenia w życie ww. zapisów, które stanowią zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego oraz polskiego rolnictwa, a także zagrożenie dla konsumentów ze względu na odmienne standardy produkcji i jakości.

Uważamy, że otwieranie unijnego rynku dla taniej – produkowanej bez unijnych standardów wołowiny jest ogromnym zagrożeniem dla polskich hodowców. Zgadzamy się z wnioskiem Ministra Rolnictwa aby nie przyznawać dalszych koncesji na towary wrażliwe tj. drób, cukier, wołowina i etanol. W kwestii tak istotnej dla rolnictwa jak zakończenie negocjacji umowy o wolnym handlu decyzje powinny być podejmowane już przez nowo wybrane władze – Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Przedstawiciele unijnej organizacji Copa-Cogeca, do której należy również NSZZ RI „Solidarność”, zwracają uwagę, że już teraz trzy czwarte całego importu wołowiny do UE (246 tys. ton) pochodzi z krajów Mercosuru.

NSZZ RI „Solidarność” jako członek Copa Cogeca nieustannie na forum tego gremium, jak i również na forum instytucji europejskich wskazuje na zagrożenia związane z implementacją tej umowy.

Należy podkreślić, że umowa ta jest również zagrożeniem dla  przyszłości unijnego sektora mięsa drobiowego.

Źródło: solidarnoscri.pl [2.07.2019 r.]

Fot. Solidarność RI