Press "Enter" to skip to content

Obradowała Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność”. Gościem Jan K. Ardanowski. Zobacz zamierzenia MRiRW [17.06.19]

W siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” [17.06.19]. W posiedzeniu uczestniczył: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, Prezes KZSM Waldemar Broś oraz Przewodniczący Rady KZSM Wojciech Wilanowski.

Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych, problem suszy oraz występowania wirusa ASF.

Najważniejsze zamierzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi to:

  • możliwość uzyskania dofinansowania do wapnowania gleb o odczynie do 5,5 ph. Pomoc będzie zaliczana do pomocy de minimis. Realizacja od sierpnia br.,
  • uruchomienie programu finansowania skupu materiałów plastikowych z gospodarstw (folii po kiszonkach, opakowań, itp.),
  • dofinansowanie do małej retencji i nawodnienia, deszczowni, kopania stawów, itp. Realizacja od sierpnia br.
  • program czipowania bydła mięsnego w celu kontroli sposobu utrzymania zwierząt (np. w celu potwierdzenia, że zwierzę korzystało z pastwiska),
  • polityka górska – uwiarygodnienie jakości produktu górskiego poprzez czipowanie zwierząt,
  • upublicznienie danych podmiotów sprowadzających masło, mleko do przetwórstwa, sery, mięso z innych krajów zamiast kupować od polskich rolników,
  • zwiększenie płacy dla weterynarzy, zabezpieczenie środków finansowych na laboratoria referencyjne,
  • połączenie Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • gwarantowane ceny w skupach owoców do przetwórstwa (widełki cenowe).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje na wnioski z Zespołów Porozumienia Rolniczego, tak aby zacząć je realizować.

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” podjęła decyzję o upamiętnieniu rocznicy zakończenia Zielonego Miasteczka (27 czerwca 2015 r.). Zorganizowana zostanie manifestacja przed Urzędem Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Premier otrzyma od Związku POSTULATY PROGRAMOWE NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Opracowanie:
Edyta Jaroszewska-Nowak, NSZZ RI „Solidarność”
Warszawa, 17.06.2019 r.

Fot. NSZZ RI „Solidarność”