Press "Enter" to skip to content

Kolonie dla dzieci rolników 2019

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” kolejny już raz jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

„Wypoczynek letni w 2019r. w formie kolonii w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie:

tel.: 22 622 15 04

kom: 604 646 344

e-mail: biuro@solidarnoscri.pl

Terminy i miejsca turnusów:

Dom Kolonijny „Korsarz I” Władysławowo – Chłapowo:

26.06. – 06.07.2019

Ośrodek Wypoczynkowy „Razem nad Morzem” w Gdyni:

02.07. –12.07.2019

13.07. – 23.07.2019

24.07 – 03.08.2019

04.08 -14.08.2019

Ośrodek Wypoczynkowo – Kolonijny „Polar” w Stegnie:

20.07 – 30.07.2019

31.07 – 10.08.2019

11.08 – 21.08.2019

Pensjonat „Halina” w Zakopanem:

04.08. – 14.08.2019