Press "Enter" to skip to content

Solidarność RI: zachowanie p. M. Sawickiego nieodpowiadające godności posła. Wniosek w Komisji Etyki Poselskiej [zobacz]

Pan Marek Sawicki, Poseł na Sejm RP z Polskiego Stronnictwa Ludowego, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie wystąpień na sali sejmowej oraz w mediach ogólnopolskich, wskazywał, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, poprzez złożenie zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, miał przyczynić się do aresztowania – w 2015 roku – rolników z powiatu pyrzyckiego w województwie zachodniopomorskim. Bzdura! Problem w tym, że rolnicy zostali aresztowani w efekcie, między innymi, zawiadomienia złożonego przez ówczesnego dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie. ANR podlegał… komu? Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kto wówczas był ministrem? Pan Marek Sawicki. Mało tego, Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu do uniewinniającego wyroku wskazał, że wpływ na tzw. „Wypadki Pyrzyckie” miała ówczesna polityka w obszarze gospodarowania ziemią rolną znajdującą się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kto wówczas o niej decydował? Koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zadawanie otwartego pytania, kto wówczas był i nadal jest jedną z najważniejszych postaci w PSL-u specjalizującą się w rolnictwie i rozwoju wsi, wydaje się być niepotrzebne. To pan Sawicki.

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” postawił p. M. Sawickiemu zarzut zachowania się w sposób nieodpowiadający godności posła. Stosowny wniosek w sprawie został złożony w Komisji Etyki Poselskiej [8.05.2019 r.]. Sawicki poświadcza nieprawdę i działa na szkodę NSZZ RI „Solidarność” [dokument z dnia 6.05.2019 r. poniżej]. Poza tym narusza dobra osobiste p. Edwarda Kosmala, przewodniczącego Prezydium Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” oraz członków jego rodziny.

Polecamy uwadze film, który stanowi załącznik do wniosku Prezydium Rady Krajowej Związku. Aresztowany i uniewinniony rolnik z powiatu pyrzyckiego Robert Tarnowski – lider protestujących w pow. pyrzyckim rolników – wyjaśnia, jakie były powody aresztowań i procesu. Polecamy uwadze wystąpienie rzeczniki Prokuratury Okręgowej w Szczecinie (z 2015 roku) i skandaliczne wypowiedzi człowieka, który od wielu lat miał wpływ na gospodarowanie ziemią rolną w Polsce. Jakie są efekty odsunięcia od władzy PO-PSL w rolnictwie, a w szczególności efekty w obszarze gospodarowania ziemią rolną z ZWRSP na Pomorzu Zachodnim? Zobacz opracowanie NSZZ RI „Solidarność”, które zostało opracowane w oparciu o dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (więcej).

Zobacz także film pt. „HISTORIA POSŁA SAWICKIEGO o naszej historii”

Dokumenty złożone przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Komisji Etyki Poselskiej w dniu 8.05.2019 r.:

Opr. Red. / Fot. Sejm RP