Press "Enter" to skip to content

WODA – rolnicze studium przypadku. T. Kosmal [film, 30.04.19]

Regulacje prawne, w tym procedura uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych, nie mogą stanowić bariery dla działań w ramach tzw. małej retencji. Musimy zapobiegać skutkom pogorszenia naturalnych stosunków wodnych. Spowalnianie odpływu wody, minimalizacja skutków suszy, czy przeciwdziałanie powodzi, to wyzwania na dziś. W 2017 roku na Pomorzu Zachodnim rolnicy ponieśli straty wskutek deszczu nawalnego. W 2018 roku ogromne straty spowodowały susze. Początek 2019 roku także nie zapowiada się ciekawie. Rolnicy krytycznie wypowiadają się na temat pobierania opłat z tytułu użytkowania wody dla celów rolniczych. Polecamy uwadze film przygotowany wspólnie z p. Tomaszem Kosmalem, rolnikiem z powiatu stargardzkiego [30.04.2019 r.]. Realizacja: NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim.