Press "Enter" to skip to content

Klęski żywiołowe, a raty za ziemię. Solidarność RI wnioskuje o przełożenie terminów spłat [uchwała, uzasadnienie, filmy] – 6.05.19 r.

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” uchwałą nr 2 z dnia 6 maja 2019 r. zawnioskowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Krzysztofa J. Ardanowskiego o podjęcie działań umożliwiających przełożenie terminów spłat rat z tytułu nabycia ziemi rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz rozpoczęcie rozmów na temat zmian ustawowych, które umożliwią wydłużenie okresu spłaty zobowiązań względem Skarbu Państwa z tytułu nabycia ziemi rolnej w związku z występującymi klęskami żywiołowymi i brakiem funkcjonowania ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

W związku z występującymi od dwóch lat klęskami żywiołowymi, których skala jest oszacowana przez powołane do tego celu komisje, w szeregu gospodarstw rolnych dotkniętych klęskami występuje zagrożenie utraty płynności finansowej. Wypłacane przez Państwo odszkodowania stanowią znaczącą pomoc dla rolników, nie są w stanie pokryć w pełni strat. Deszcze nawalne w 2017 roku oraz susza z 2018 roku spowodowały to, że szereg gospodarstw rolnych weszło w deficyt finansowy i nie są w stanie w sposób regularny spłacać rat za zakupioną ziemię rolną.

Proponowane rozwiązanie, w ocenie Związku, należałoby potraktować jako rozwiązanie tymczasowe. Jego wprowadzenie pozwoliłoby na rozpoczęcie rozmów na temat zmian, które wydłużyłyby okres spłaty zobowiązań z tytułu zakupu ziemi rolnej z ZWRSP.

Zobacz uzasadnienie rolnika z powiaty pyrzyckiego Roberta Tarnowskiego (4.05.19 r.):

Zobacz uzasadnienie rolnika z powiatu choszczeńskiego Stanisława Barny (4.05.19 r.):

Red.

Fot. Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarnośc” w dniu 6.05.19 r. (archiwum NSZZ RI „Solidarność”).