Press "Enter" to skip to content

SEJM RP. Przedstawiciele naszego związku uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [filmy, 2.04.19, 10 i 11.04.19]

Posiedzenie Komisji w dniu 2.04.2019 r.:

  • Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
  • Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowego sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską.

Posiedzenie Komisji w dniu 10.04.2019 r.:

  • Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298).

Posiedzenie Komisji w dniu 11.04.2019 r.:

  • Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298) – kontynuacja.