Press "Enter" to skip to content

Sprawa rolników z Pyrzyc pozostanie bez rozpoznania

Za TVP Szczecin [3.04.19]: „Sąd Apelacyjny w Szczecinie pozostawił bez rozpoznania apelację w głośnej sprawie rolników z Pyrzyc. Po tym, gdy w maju ubiegłego roku zostali uniewinnieni przez szczeciński Sąd Okręgowy, od orzeczenia odwołał się oskarżyciel posiłkowy. Jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego nie był osobą do tego uprawnioną.

Przez blisko miesiąc Sąd Apelacyjny rozważał, czy rozpatrywać wniesioną apelację. Już na pierwszej rozprawie pojawiły się wątpliwości czy oskarżyciel posiłkowy Paweł P. jest do tego uprawniony. Przedstawione uzasadnienie decyzji liczyło dwadzieścia stron.”

Więcej [film]: TVP Szczecin [3.04.2019]

Fot. Jedna z akcji protestacyjnych rolników w Pyrzycach 29.08.2014 roku. Fot. Archiwum NSZZ RO „Solidarność” Pom. Zach.