Press "Enter" to skip to content

Rok 1998. Rolnicy zablokowali autostradę na granicy z Niemcami. Co osiągnęli?

Zbliżały się żniwa, a do kraju płynęło zboże z zagranicy, w tym z Unii Europejskiej. W tym czasie jednym z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej była dopłata do eksportu poza obszar UE. Około 300 rolników 20.07.1998 r. zablokowało w godzinach 8.00 – 10.00 autostradę na przejściu granicznym w Kołbaskowie.

Formułą jaką protestujący przyjęli dla swojej działalności była Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a protesty prowadzono w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ RI „Solidarność”. Na szczeblu wojewódzkim działano w ramach Międzygminnego Komitetu Protestacyjnego (byłe woj. szczecińskie). W czasie kiedy rolnicy blokowali przejście w Kołbaskowie, Marian Zagórny wysypał kilka wagonów ze zbożem na przejściu w Muszynie.


POSTULATY – protest rolników na przejściu granicznym w Kołbaskowie. 20.07.1998 r.

W wyniku realizacji naszych postulatów powstał między innymi Zespół Konsultacyjny przy Wojewodzie i Marszałku, dzięki któremu zyskaliśmy realny wpływ na działania interwencyjne na rynku, politykę w zakresie gospodarowania gruntami z Zasoby WRSP (ziemia zaczęła przepływać do gospodarstw rodzinnych). W efekcie udało się również uratować krochmalnię w Łobzie i cukrownie szczecińskie przed przejęciem przez obce koncerny.

Zobacz relacje prasowe dotyczące protestu (lipiec 1998 r.):

Głos Szczeciński, lipiec 1998 r.
Kurier Szczeciński, lipiec 1998 r.