Press "Enter" to skip to content

Mała retencja – rolniczy punkt widzenia Czesława Bukowca [film, 1.03.19]

Studium przypadku, które ułatwi zrozumienie zasad tzw. małej retencji. Ukazuje, przy tym, szereg problemów wynikających z obowiązującego w Polsce prawa. Czesław Bukowiec, rolnik ze wsi Karczewie w gminie Płoty w województwie zachodniopomorskim przedstawia rolniczy punkt widzenia w obszarze gospodarowania wodą. Czyni to w oparciu o sytuację we własnym gospodarstwie.

Film zrealizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim w ramach działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych ułatwiających gospodarowaniem wodą w ramach gospodarstw rolnych.