Press "Enter" to skip to content

TAK dla Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie!

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim jest jednym z wielu podmiotów, które włączyły się w akcję obrony, ale i działania na rzecz rozwoju Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Szczecin, 8.02.2019 r.