Press "Enter" to skip to content

SZKOŁA LIDERÓW ZRW NSZZ RI „Solidarność”

Cele. Organizatorowi – Zachodniopomorskiej Radzie Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – świadomej tempa i skali zmian zachodzących we współczesnym świecie, a także przekonanej, że podstawą pomyślnego rozwoju kraju jest świadomy swych praw i obowiązków obywatel, zależy na wykształceniu i współpracy liderów, którzy będą mieli wpływ na kształt i jakość funkcjonowania środowiska rolniczego na Pomorzu Zachodnim.

Szkoła Liderów jest projektem, którego działanie, w duchu podnoszenia standardów kultury organizacyjnej i prawnej środowiska, ma przyczynić się do rozwoju współpracy gospodarstw rodzinnych. Współpraca ta poprzez rozwój spółdzielczości, przetwórstwa, społeczności lokalnych, relacji na linii wieś – miasto oraz relacji ze środowiskami: gospodarczym, akademickim, samorządowym oraz politycznym warunkuje sukces gospodarstw rodzinnych w walce z korporacjami w zglobalizowanym świecie. Najważniejsze cele strategiczne Szkoły Liderów określa KARTA GOSPODARSTW RODZINNYCH [zobacz].

Kto może zostać słuchaczem Szkoły Liderów ZRW NSZZ RI „Solidarność”?:
Słuchaczem SZKOŁY LIDERÓW może zostać osoba związana z rolnictwem, gospodarstwem rodzinnym funkcjonującym na terenie województwa zachodniopomorskiego i wiążąca swoją przyszłość ze środowiskiem wiejskim. Napisz do nas: solidarnoscri.szczecin@wp.pl

Program:

 1. Historia ruchu ludowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przemiany w polskim rolnictwie i jego otoczeniu po 1989 r.
 3. Karta Gospodarstw Rodzinnych.
 4. Przetwórstwo rolne i handel.
 5. Rynki rolne: Polska, Europa, świat.
 6. Spółdzielczość.
 7. Współpraca gospodarstw rodzinnych.
 8. Rolnictwo ekologiczne.
 9. Sprzedaż bezpośrednia.
 10. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.
 11. Rolnictwo w krajach UE.
 12. Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych.
 13. Rolnictwo w krajach byłego bloku wschodniego.
 14. Rolnictwo w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem struktury obszarowej i własnościowej gospodarstw rolnych.
 15. Prawo i ekonomia.
 16. Ubezpieczenia w rolnictwie.
 17. Polityka regionalna.
 18. Public Relations organizacji rolniczej.
 19. Organizacje rolnicze w Polsce, w Europie i na świecie.
 20. Organizacja życia społeczności lokalnej – rola lidera.
 21. Budowanie relacji na linii wieś – miasto oraz relacji na linii rolnictwo – nauka – gospodarka – polityka.
 22. Wykłady gościnne.
 23. Panele dyskusyjne – tematy opracowywane przez słuchaczy wspólnie z wykładowcami.
 24. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, instytucjach, ośrodkach badawczych.

Wykładowcy:
Do współpracy zaprosiliśmy praktyków – rolników z wieloletnim doświadczeniem, przedsiębiorców, spółdzielców, urzędników, samorządowców, działaczy rolniczych, prawników, ekonomistów, nauczycieli akademickich oraz specjalistów ds. komunikowania się (public relations, media).

Organizator:
Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Al. Wojska Polskiego 113
70-483 Szczecin
e-mail: solidarnoscri.szczecin@wp.pl

Koordynator projektu:
Paweł Janoch