Press "Enter" to skip to content

Karta Gospodarstw Rodzinnych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim, w efekcie swojej działalności protestacyjnej i organizacyjnej, wypracował dokument, który obok Statutu Związku, jest jednym z wyznaczników dla naszej wspólnej działalności. Wiemy kim jesteśmy, wiemy jakie mamy cele i staramy się wspólnie dążyć do ich osiągnięcia.

Polecamy uwadze KARTĘ GOSPODARSTW RODZINNYCH

Dokument został opracowany przez jednego z liderów NSZZ RI „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim p. Jana Białkowskiego. Na jednej stronie formatu A4 ujęto to, co według nas jest najważniejsze.