Press "Enter" to skip to content

Polecamy: Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie

Celem związku jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości produkcji buraka cukrowego, tworzenia warunków pełnego rozwoju infrastruktury rolnictwa, dbałości o interesy zrzeszonych podmiotów oraz ochrona praw producentów buraka cukrowego. Do realizacji tego celu Związek: Reprezentuje interesy swoich członków i broni praw wobec instytucji kontraktujących i skupujących produkty rolne, państwowych organów i państwowych jednostek organizacyjnych. […] Polecamy: http://www.ozpbc.pl/